Pont sobre el barranc Salenys

Pont sobre el barranc Salenys

El pont sobre el barranc Salenys es trobava al kilòmetre 28,309, és de mamposteria i té tres arcs de 7 metres de llum. Va acabar tenint una llargària de 25 metres i es calcula que la seva construcció va costar 12.000 ptes. El va projectar l'enginyer de la companyia Bernat Puig.

En un principi el projecte del pont va ser com tots els altres de ferro, però al ser en corba es va canviar la fòrmula per la d'utilitzar mamposteria i obra vista per aquest pont. En el diseny de sota es pot veure el projecte inicial del pont pel barranc Salenys.


Plànol del projecte pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Fotos pertanyents a l'Arxiu Municipal de Sant Feliu fons Jordi Budó

Petizione:

Se avete informazioni o immagini che può essere interessante da un punto di vista storico e mi può lasciare, vi prego di inviarmi una mail e io vi contatterò. Procedere allo stesso modo se il caso è stato un fallimento di precisiones, etimologico o nella traduzione. Questa pagina non ha interessi commerciali.