Pont sobre la riera Verneda

Pont sobre la riera Verneda

El pont sobre la riera Verneda es trobava al kilòmetre 16,256, era de 20 metres de llargària, amb un pilar intermedi. La seva construcció va costar 8.600 ptes. Aquest pont, con la resta dels ponts metàl·lics van ser construits per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona en acer Martin Siemens. Va ser volat en la retirada republicada el 1939, va ser reconstruit desprès de la guerra amb tres pilars de formigó.


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


El pont en l'actualitat

Es va reaprofitar el pont del ferrocarril per fer el pas d'una canalització d'aigua per sobre els pilars, i per això es va reforçar el pilar central i es va posar el camí de la via verda al costat dret segons el sentit Girona-Sant Feliu de Guíxols fent un nou pont de zelosia.

IMG_5081.JPG IMG_5082.JPG
Foto de la boca sud del pont de la Via Verda. Foto de la boca nord de la Via Verda.
IMG_5083.JPG IMG_5085.JPG
Camí de la Via Verda cap a Girona. Vista de la carcassa del pont nou cobrint els pilars del pont antic.
IMG_5084.JPG

A la foto de l'esquerra es pot veure com s'han aprofitat els pilars dels estreps del pont per suportar la canonada d'aigua (el bord de color verd és el pont de la Via Verda).

Només s'ha realitzat un pilar de formigó per reforçar la part central del pont hidràulic (com es pot veure a la foto superior en que es veu que sobresurt una peça metàl·lica del pont antic).

Totes les fotos actualitzades s'ha realitzat el dia 2/11/2016 per iGuadix.

Petizione:

Se avete informazioni o immagini che può essere interessante da un punto di vista storico e mi può lasciare, vi prego di inviarmi una mail e io vi contatterò. Procedere allo stesso modo se il caso è stato un fallimento di precisiones, etimologico o nella traduzione. Questa pagina non ha interessi commerciali.