Pont sobre el riu Onyar

Pont sobre el riu Onyar

El pont sobre el riu Onyar es troba a prop de Girona, al kilòmetre 4,189, és de 80 metres de llargària, amb set pilars intermedis. La seva construcció va costar 40.200 ptes. Aquest, com la resta de ponts letàl·lics van ser construits per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona en acer Martin Siemens.

El projecte dels ponts, en ésset tots iguals, amb la única diferència de la llargària, constaven de peces iguals de 10 metres pel pont i pilastres en forma de creu també amb la mateixa forma


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

       
Fotos pertanyents als fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

      
Fotos realizatzades per Jordi Ibañez amb motiu d'una sortida d'amics del ferrocarril el 2 d'abril de 1967


Foto pertanyent a Jaume Morell

Petició:

Si teniu informació o fotografies que podrien ésser interessant des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un email i us contactarè. Procediu de la mateixa manera si el cas fos un error de precisió, etimològic o de traducció. Aquesta plana no té cap interès comercial.