Pont sobre la riera Bogantó

Pont sobre la riera Bogantó

El pont sobre la riera Bogantó es troba al kilòmetre 9,957, és de 30 metres de llargària, amb 2 pilars intermedis. La seva construcció va costar 14.600 ptes. Aquest pont, con la resta dels ponts metàl·lics van ser construits per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona en acer Martin Siemens.

El projecte dels ponts, en ésser tots iguals i amb la única diferència de la llargària, constaven de peces totalment iguals de 10 metres pel pont i pilastres en forma de creu també amb la mateixa forma totes elles.


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols


Fotos pertanyents a James M. Jarvis

Petició:

Si teniu informació o fotografies que podrien ésser interessant des del punt de vista històric i que podeu deixar-me, si us plau, envieu-me un email i us contactarè. Procediu de la mateixa manera si el cas fos un error de precisió, etimològic o de traducció. Aquesta plana no té cap interès comercial.