Aller au contenu principal

Cotxes de 2 eixos mixte

Els cotxes mixtes, de la sèrie AB 21-22, tenien dos compartiments separats per una porta corredissa. El departament de primera classe era la reproducció exacta de la meitat d'un cotxe de 1a. classe, es a dir, sis seients embuatats dividits en dues fileres de 3, separats per recolza-braços  abatible, incloses les cortines enrotllables. L'altre compartiment estava destinat a la segona classe, i contenia 8 seients de fusta dividits en dues fileres. Les safates portaequipatges eren exactes a les utilitzades en les classes respectives.

Ample de via 750 mm.
Alçada dels topals sobre el carril 640 mm.
Rodatge del cotxe 2 eixos
Diàmete de les rodes 600 mm.
Distància entre eixos 2.000 mm.
Tara 4.000 Kg.
Longitud total entre topalls 5.800 mm.
Longitud del xassís 4.900 mm.
Longitud de la caixa 3.760 mm.
Amplada de la caixa 1.800 mm.
Altura màxima del cotxe 3.370 mm.

Aquests vehicles s'utilitzaven en trens de poca demanda i van tenir bona acceptació. La posada en servei a partir dels anys 20 dels cotxes de bogies mixtes va fer que aquests cotxes no tinguéssin raó d'ésser, per la qual cosa la companyia els va reconstruir com a cotxes correu.

Per aquest motiu es va suprimir la part destinada a la segona classe i es va instal·lar una petita estafeta per permetre treballar l'empleat de correus. A la part exterior es la posar una bústia on es podien dipositar les cartes, el que va propiciar una anècdota per caiguda de les cartes fora de la bústia.

Degut a la poca càrrega que transportaven, en la que habitualment viatjava l'empleat de correus, descarrilaven amb freqüència. Per aquest motiu se'ls va posar un llast en forma de calaixos de sorra sobre els eixos. D'aquesta manera van estar treballant fins la meitat dels anys 60. Van ser utilitzats en la composició de trens especials, per a fires o festes majors i també els diumenges d'estiu. A partir de meitat dels anys 60 van ser apartats a Girona i Sant Feliu fins la clausura del ferrocarril. El AB-21 va ser adquirit per un particular, però el seu germà AB-22 va ser desballestat.

B-53

Vagó correu, procedent de la reconversió d'un dels dos vagons mixtes d'eixos provinents de la primera etapa del ferrocarril.

A la foto de Jordi Ibañez es pot veure que aquest vagó ja va ser canibalitzat perquè li falten els reposapeus, inclús potser que li faltin les finestres del compartiment de primera classe.

Podria ser que el vagón sigués l'AB-22 donat el seu estat.


En miniatura

Com malauradament no tenim l'oportunitat de fotografiar l'original, ni fotos dels vagons mixtes, hem de fotografiar les recreacions en miniatura per saber com eren per dins. El primer que ens sobte es que els bancs de seients són longitudinals i no transversals, com a la resta de vagons de les sèries de fabricació de l'època per vagons de 750 mm d'ample de via. En les dues fotos de sota podem veure un vagó mixte amb el seu interior en maqueta miniatura a escala IIG fet per Ignasi Griñón. També es poden veure les diferències entre les safates d'equipatges, i l'envà central de separació.

Modelo     

Las dues fotos han estat realitzades sobre un model seu per Ignasi Griñón