Vés al contingut

Senyalització

No s'utilitzava pràcticament la senyalització, encara que cada estació tenia els seus discos d'entrada. Només Girona tenia un enclavament lluminós per controlar l'entrada i sortida dels trens.

La senyalització quilomètrica era amb fites de pedra de 20 cms de ancho, i l'hectomètrica de només 15 cms. Els nombres eren el doble de grans en les fites quilomètriques.


Senyal avançatEn març de 1915 es va realitzar un informe que donava raons per la senyalització amb discos avançata per donar entrada/sortida a les estacions de tal forma que no hi haguéssin problemes de moviment donats els continus augments en la circulació de trens de mercaderies.

En principi es pressuposava que el frenat dels trens amb els dos furgons i la locomotora seria suficient sense necessitat d'entrar en el sistema del contravapor, però el continu augment de les tones transportades aconsellava l'utilització de mètodes de senyalització a distància perquè els trens poguéssin reduir la velocitat o parar.

Els senyals, del tipus disc mòbil s'incorporarien a una distància mínima de 300 metres de les agulles d'entrada i sortida de les estacions a Girona, La Creueta, Quart, Cassà de la Selva, Llagostera, Font Picant, Santa Cristina, Castell d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, tal i com mostra el quadre de sota.

  Situació quilomètrica
  de les agulles dels discos avançats
Estacions d'entrada de sortida d'entrada de sortida
  km km km km
Girona " 0,321 " 0,647
La Creueta 2,970 3,085 2,670 3,385
Quart 6,026 6,148 5,626 6,748
Cassà de la Selva 13,352 13,478 13,052 13,778
Llagostera 20,688 20,825 20,346 21,297
Font Picant 29,259 29,420 28,822 29,720
Santa Cristina 31,769 31,906 31,369 32,266
Castell d'Aro 34,148     34,311    33,748    34,611   
Sant Feliu de Guíxols        38,969    " 38,439 "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els senyals eren del tipus disc mòbil, mogudes des de l'estació mitjançant politges. El tub de 30 mm de diàmetre sustentava una xapa de palastre de 5 mm de gruix i 760 mm de diàmetre, amb una obertura circular amb vidre per la il·luminació mitjançant un fanal. Les palanques de comandament portaven un contrapés per un millor moviment i trinquet de seguretat per a la posició forçada.

Tot això el podem veure en el document original que es va realitzar l'any 1915.

PROJECTE DE DISCOS AVANÇATS

que mai es va portar a lloc, encara que la raó de pes que va ser el transport de petita velocitat (mercaderies) encara seguia pujant en quantitat de tones transportades des d'aquell any fins la dècada dels anys 30, en que va començar a decaure.