Perfil

Perfil

Perfil del carrilet

El carrilet tenia rampes que no sobrepassaven les 10 mil·lèsimes (14% del total de la línia), o 15 mil·lèsimes (11% del total de la línia, i només el 5% era superior a 15 mil·lèsimes. La rampa més forta era la que comunicava l'estació de Quart amb el baixador de Llambilles, que no arribava a les 19 mil·lèsimes. A la resta de la explanació era pràcticament plana.

Punt i apart va ser el branc al port. El penden màxim era de 25 mil·lèsimes degut a que el seu recorregut de la part alta de Sant Feliu al port era només de 540 metres. El carril a les vies del port era de 21 kilos per metre, un xic més pesat que a la resta de la línia. Per aquest motiu es va utilitzar, quan va ser-hi operativa la locomotora diesel, que es va encarregar de fer llençadores des de l'estació de Sant Feliu cap al port.

Demande:

Si vous avez des informations o photos que puissent être intéressantes d'un point de vue historique, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer un e-mail, et je pourrai discuter avec vous. Procédez de la même façon, si le cas a été un échec de précisition, étymologique ou de traduction. Ce site n'a aucun but commercial.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.