Perfil

Perfil

Perfil del carrilet

El carrilet tenia rampes que no sobrepassaven les 10 mil·lèsimes (14% del total de la línia), o 15 mil·lèsimes (11% del total de la línia, i només el 5% era superior a 15 mil·lèsimes. La rampa més forta era la que comunicava l'estació de Quart amb el baixador de Llambilles, que no arribava a les 19 mil·lèsimes. A la resta de la explanació era pràcticament plana.

Punt i apart va ser el branc al port. El penden màxim era de 25 mil·lèsimes degut a que el seu recorregut de la part alta de Sant Feliu al port era només de 540 metres. El carril a les vies del port era de 21 kilos per metre, un xic més pesat que a la resta de la línia. Per aquest motiu es va utilitzar, quan va ser-hi operativa la locomotora diesel, que es va encarregar de fer llençadores des de l'estació de Sant Feliu cap al port.

Demand:

If you have information that may be interesting from a historical point of view and you can leave me, please send an email and we sill contact you. Proceed in the same way if the case was a precision, etymological or trnslation failure. This site has no connercial interest.