Traçat

Traçat

La vía del tren de Sant Feliu de Guíxols va paral·lela a la serra de les Gavarres, i la travessa per la depressió que forma el riu Ridaura. El perfil és molt planer, pero per evitar les muntanyes (i per tant ´fer túnels que farien car el pressupost), el seu traçat era sinuós, amb corbes de petit radi. El traçat constava de 82 corbes, 38 a dretes i 44 a esquerres. Del total del recorregut (39,1 km.), es feia en corba el 36% (uns 14 km.). Les corbes més nombroses estaven entre els 100 i 150 metres de radi.

Trazado del tren de San Feliu

Clicant sobre la foto es pot anar a un mapa interactiu en quès es pot fer zoom.


 

Demande:

Si vous avez des informations o photos que puissent être intéressantes d'un point de vue historique, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer un e-mail, et je pourrai discuter avec vous. Procédez de la même façon, si le cas a été un échec de précisition, étymologique ou de traduction. Ce site n'a aucun but commercial.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.