Característiques tècniques

Característiques tècniques

Perfil

Perfil relativament plà: tenia rampes que no sobrepassaven les 14 mil·lèsimes de forma habitual, la més fort no arribava a les 19 mil·lèsimes.

 

Traçat

Per evitar grans obres de fàbrica i túnels, el traçat era molt sinuós amb una gran quantitat de corbes que "collaven" el ferrocarril al terra.

 

Estacions i baixadors

Tenía dues estacions de primera categoria, dues de segona categoria, quatre de tercera categoria, cinc baixadors i les instal·lacions del port.

 

Infraestructura

En ésser un ferrocarril econòmic, el seu traçat es va concebre per evitar costoses obres de fàbrica, de tal manera que ni hi ha cap túnel i només 5 ponts significatius.

 

Via

Configuració de la via, perfils de via i agulles.

 

Señalització

Previsió que finalment no es va fer d'una senlaització lluminosa bàsica.

 

Horaris

Taules d'horaris de serveis i combinacions amb el tren de M.Z.A.

 

Estadístiques

Viatgers transportats, trànsit del port i transport de mercaderies.

 

Dades econòmiques

Capital, dividends repartits, subvencions oficials i resultats d'explotació.

 

Organització

Organigrama de la companyia, condicions de treball, organització del treball i principals càrrecs de la companyia.

 

Documentació tècnica

Reglaments, Projectes i altra documentació presentada per poder-la consultar.

 

Bibliografia

Llibres i revistes que parles del SFG de forma total o parcial, o sobre carrilets.

Petizione:

Se avete informazioni o immagini che può essere interessante da un punto di vista storico e mi può lasciare, vi prego di inviarmi una mail e io vi contatterò. Procedere allo stesso modo se il caso è stato un fallimento di precisiones, etimologico o nella traduzione. Questa pagina non ha interessi commerciali.