Vés al contingut

Girona

L'estació de Girona estava situada en el quilòmetre 0 de la línia i ocupava una gran esplanada de 13.187 metres cuadrats.

Les instal·lacions de l'estació mai van ser definitives a causa d'un problema amb l'expropiació de part dels terrenys que havia d'ocupar l'estació. Per aquest motiu es va haver de realitzar un estudi alternatiu. L'estació, que hauria de ser del mateix tipus que la de Sant Feliu de Guíxols, quedo amb un edifici provisional per als viatgers, unes andanes una mica més curts i un nou emplaçament per a la rotonda i dipòsit de locomotores. A causa d'aquesta indefinició permanent, els trens van portar molt de temps acabant la seva jornada a Sant Feliu i començant-la també allà.

Estación de Gerona

Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

L'estació havia de ser de primera categoria, però sempre va tenir un edifici provisional de 136 metres quadrats que era de fusta i maons, amb aïllants de serradures de suro als envans, i teulada a dues aigües de planxa galvanitzada. A diferència de les altres estacions, no tenia vivenda per als empleats. Només tenia una sala d'espera, la taquilla, despatx del cap d'estació i el de facturació de mercaderies a gran velocitat. A l'altre costat de les escales contigües a l'edifici de l'estació que comunicaven amb la N-2 hi havia els serveis i una mica més enllà un quiosc.
Davant les andanes de l'estació estava el moll cobert en què es transbordaven les mercaderies als trens de la antígua Tarragona-Barcelona-França, que posteriorment fou absorbida per M.Z.A. i que finalment es va convertir en part de RENFE. Intermedi entre l'estació i aquest moll hi havia un gran pati pensat per a les carretes i demés vehicles de transport lleuger de mercaderies.
Tancaven el pati per la part posterior les molles cobert i descobert del SFG com a part de la P.V. (petita velocitat o trànsit lent de mercaderies).
Pròxim a la porta d'entrada al complex des del carrer hi havia la plataforma giratòria un cobert per dues locomotores i el tanc d'aigua, que es van posar a punt quan ja van començar a dormir locomotores a Gerona per fer el primer tren del matí, en detriment de l'últim que arribava a Sant Feliu, que es va suprimir.

j

Vía principal
Fotografia de Charles F. Firminger

La estació de Girona no existeix en la actualitat degut a la total reestructuració de la estació de RENFE al tancament de les dues companyies, que van compartir la esplanada, la del SFG i la del OG, que es trobava en el costat muntanya de la estació de via ampla (o tren gran).

En vía principal Vista del andén

Com es pot veure a les fotos l'estació de Girona preses a finals dels anys 60 per Allan M. Barnes (les 3 de sobre i la de l'esquerra) es pot veure que la andana principal, bastant baixa semblava més un passeig que una andana. La andana era estreta, i empedrada, però suficient, i al costat d'aquest quedava un terreny de terra compactada que pràcticament només s'utilitzava per agafar l'ombra d'aquests grans arbres a l'estiu. El fet que la aserradora que hi havia al costat de la capçalera de la línia no deixés variar ni una mica el caràcter provisional de l'estació va fer pensar en diverses possibilitats que passaven per anar a l'altre costat de l'estació de via ampla al costat o amb la del Olot-Girona (OG) de via mètrica. Fins i tot en algun estudi es va plantejar la possibilitat de passar el SFG a via mètrica, cosa que hauria pogut fer subsistir a les dues línia més enllà dels anys 60, en què la proliferació de l'autobús va deixar molts ferrocarrils econòmics en la bancarrota.

Plataforma giratoria Estación
Fotos de: Les Dench   Allan M. Barnes Arxiu ASAFEGI  

Aquestes tres fotos van ser realitzades per  Jean Henri Manara© el 1969 i mostren la presa d'aigua, el moll cobert amb tot el material immobilitzat i la locomotora 6 amb un tren de baixa velocitat.


Projecte d'emplaçament provisional per a la estació de Girona (fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols)

Plànol de la línia en el municipi de Girona