Ejes

Ejes

Els cotxes de dos eixos provenen de l'inauguració de la línia.

chasisEEn 1891, i abans d'inaugurar la línia, es van adquirir 15 cotxes, construits a Alemanya per Maschinenbau A.G. (M.A.G.) de Nuremberg.

Es van distinguir en tres de primer classe, dos mixtes de primera i segona classe i deu de segona classe. Els cotxes eren més estrets de l'habitual, inclús comparant-los amb els cotxes de dos eixos austríacs, que els treien un 50% de superfície útil. Semblaven construïts per un ample de via de 600 mm. i no per 750 mm.

Els cotxes estaven construïts amb xassís metàl·lic i carrosseria de fusta de teka reforçada amb muntants de roure americà. Tenien balconets a ambdós costats de la caixa.

A la foto lateral es pot apreciar el bastidor dels cotxes de dos eixos que va arribar en aquest estat lamentable a Castell d'Aro, on ténen la intenció de treballar en la seva recuperació per reproduïr un cotxe. (Foto autor).

Es van dividir en tres categories, amb el mateix bastidor i carrosseria, només canviaba l'interior del vagó depenent de l'ús assignat:

Cotxe de 1ª reformat

Cotxes d'eixos de primera classe

Els vagons de primera classe van ser molt utilitzats per la burguesia de Sant Feliu en el seus viatges cap a Girona, i molt valorats. Però només van tenir aquella utilitat durant els primers anys de la línia.

El primer vagó en donar-se de baixa de la curta sèrie de 3 va ser l'A-3, que es va reconvertir, seguint la nomenclatura del SFG en el B-51, cap els anys 30. Amb posterioritat, durant els anys 50, van ser reconvertits els altres dos, també a segona classe.

Foto de Jean Henri Manara, a Girona el 1969.

Cotxes mixtos

Coches d'eixos mixtes

Els cotxes mixtes estaven dividits per la meitat en 1a. i 2a classes. Només va haver dos a la línia, i durant els primers anys van ser utilitzats molt en trens amb baixa demanda.

Quan es van adquirir els vagons de bogis mixtes, aquests vagons ja no tenien raó d'ésser, per la qual cosa van ser reformats, fent ús d'un dels compartiments (el de segona classe) com a estafeta de correus ambulant, que també tenia una bústia per llençar el correu.

Foto de Jordi Ibañez

Cotxes de segona classe

Cotxes de segona classe

Inicialment el tren de Sant Feliu va tenir deu vagons de segona classe, que van integrar la sèrie B, encara que en anys posteriors va augmentar el parc de la sèrie per la reforma dels tres cotxes de la sèrie A, passats a segona classe.

ncara que procedents de la primera època del ferrocarril, com es pot veure a les fotos, van arribar molts d'ells fins el tamcament de la línia, com es pot observar a la foto, estacionat a Girona.

Foto d'Allan Barnes, el 3 de setembre de 1967

Demande:

Si vous avez des informations o photos que puissent être intéressantes d'un point de vue historique, s'il vous plaît, veuillez m'envoyer un e-mail, et je pourrai discuter avec vous. Procédez de la même façon, si le cas a été un échec de précisition, étymologique ou de traduction. Ce site n'a aucun but commercial.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.