Llambillas

Llambillas

El baixador de Llambilles estava situat al quilòmetre 8,448 de la línia y ocupava un terreny irregular de 1.105 metres quadrats.

Només tenia la via general i quatre edificis, tots situats al costat esquerre de la via. L'edifici de passatgers  era idèntic al baixador de La Creueta, de només 47 metres quadrats.


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

L'estació era de tercera categoria, amb una superfície edificada de 72 metres quadrats, i estava construït de maçoneria i mohons amb teulada a dues aigües amb coberta de teula plana. Interiorment l'estació estava constituida per una sala d'espera, guixeta, despatx del cap d'estació i la seva vivenda, composada per menjador, cuina i tres habitacions. Al costat es trobava el típic edifici dels urinaris que ocupava 17 metres quadrats, característic per tenir una teulada a 4 aigües. Completava les instal·lacions un pou circular de 5 metres de fondària amb safareig annex.

Fotografía de Charles F. Firminger

Baixador de Llambilles en l'actualitat

El baixador de Llambilles en l'actualitat te una estafeta de Correus al costat i pertany a l'Ajuntament, però es manté tancada al públic. Es troba a la confluència del passeig del Carrilet, per on passa la via verda del Carrilet II i la carretera del Forn. Està molt ben conservada i serveix de lloc de servei per als ciclistes de la via verda que tenen una font d'aprovisionament.

Com es pot veure a les fotos, la estació de Llambilles està totalment benconservada. Destaca inclús la conservació del pou. La nota curiosa la dona que és la única estació que té número de carrer, el 14. Es nota que l'edifici de Correus (de nova planta) ha intentat seguir els cànons arquitectònics del'estació per no desentonar. No així l'edifici que es troba a la part posterior.

La via verda passa per davant, però al cap de poc es converteix en un camí de terra. Certs afegits com les portes i finestres en vidre, el mobiliari públic i el fanal no corresponen a l'època, però es poden veure molt ben integratsa l'estació.

ruta verde

IMG_5177.JPG IMG_5176.JPG IMG_5174.JPG


Plano de la línea en el municipio de Llambillas


Gesuch:

Wenn Sie Bilder oder Informationen besitzen, die Interessant aus der historischer sicht sein können, und sie können diese mir Leien, bitte senden Sie mir eine e-mail und ich werde kontaktieren. In gleicher Weise vorgehen, wenn der Präzisions, etimologische oder Versagen Ausfall. Diese Seite hat keine kommerziellen interessen.