Infraestructura

Infraestructura

En ésser una ferrocarril econòmic, el sey traçat va ser concebut per evitar costosses obres d'enginyeria, de tal manera que no hi ha cap túnel i només 5 ponts significatius:

Pont sobre el ríu Onyar
El pont sobre el riu Onyar es troba a prop de Girona, al kilòmetre 4,189, és de 80 metres de llargària, amb set piles intermèdies. La seva construcció va costar 40.200 ptes. Aquest pont, com la resta de ponts metal·lics de la línia va ser construït per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona.

Puente sobre el Onyar
Foto pertanyent a Jaume Morell

Pont sobre el riera Bogantó
El pont sobre el riu Bugantó es trabava al kilòmetre 9,957, era de 30 metres de llargària amb dues piles intermèdies. La seva construcció va costar 14.600 ptes. Aquest pont, com la resta de ponts metal·lics de la línia va ser construït per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona.

Puente sobre la riera Bugantó
Fotografia de James Jarvis

Pont sobre la riera Verneda
El pont sobre la riera Verneda es trobava al kilòmetre 16,256, era de 20 metres de llargària amb una pila intermèdia. La seva construcción va costar 8.600 ptes. Aquest pont, com la resta de ponts metal·lics de la línia va ser construït per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona. Va ser volat quan els republicans es retiraven el 1939, i va ser reconstruit poc desprès amb tres pilars de formigó.

Puente sobre la riera Verneda
Fotografia pertanyent al fons del AMSFG

Pont sobre el barranc Salenys
El pont de Salenys és d'obra, amb tres arcs de pedra de mig punt de 7 metres cadascú. Tenia una llargària de 25 metres i es calcula que el cost de la seva construcció rondava les 12.000 ptes. Va ser projectar per Bernat Puig, enginyer de la companyia.

Puente sobre el barranco Salenys
Fotografia de Jordi Budó

Pont sobre el riu Ridaura

El pont sobre el riu Ridaura es trobava al kilòmetre 35,021, era de 40 metres de llargària, amb tres pilars intermedis. La seva construcció va costar 19.500 ptes. Aquest pont, com la resta de ponts metal·lics de la línia va ser construït per l'enginyer Alexandre Wolguemuth de l'Arsenal Civil de Barcelona. En novembre de 1908, degut a una forta avinguda el pilar central va baixar de nivell.
En 1913 es va haver de construir un nou pont, i es va fer amb un sol tram de 40 metres fabricat per La Maquinista Terrestre y Marítima, obra de l'enginyer August de Rull.

Puente sobre el rio Ridaura
Fotografia de Jordi Budó


Demand:

If you have information that may be interesting from a historical point of view and you can leave me, please send an email and we sill contact you. Proceed in the same way if the case was a precision, etymological or trnslation failure. This site has no connercial interest.