Via

Via

Perfil de la via

La via va ser adquirida en 1880 a Caramin et Cie. de Thyle-Château (Bélgica). Fabricada amb acer Bossomer, tenia un pes de 16,016 kg. per Perfil de víametre lineal. Del tipo Vignole, amb unes mesures de:

- 90 mm d'alçada

- 80 mm de patí

- 9 mm d'ànima

- 40 mm de cap

Amb el pas dels anys la via s'anava desgastant de forma irregular, sent reparada de forma singular: les vies més desgastades de les corbes passaven a les vies secondàries d'estació i vice-versa.

A la líniea hi havia 62 canvis de via, sent Girona amb 11 i Sant Feliu amb 19 les estacions que tenien més.

Els carrils es colocaven sobre travesses de fusta mitjançant os carriles se colocaban sobre traviesas de madera mediante tirafons o escàrpies, i només en les corbes més tancades es feien servir plaques de seient, i a vegades contra-carril, variant l'espaiat entre les travesses, que era més gran en recta i menor segons la corba.

El balast era normalmente de terra.

La via es va garantir per 25 anys, però donada la seva naturalesa va aguantar mes temps, en alguns trans pràcticament la vida útil de la línia fins al tancament, ja que quan perdia la seva densitat per desgast, el tram de carril es canviava per altres de reserva al començament i posteriorment s'intercamviava amb trans de carril menys usats com vies de sobrepas en estacions o vies secundàries.

En la foto de la dreta es pot veure el perfil d'una via al final de la seva vida útil desprès del tancament i es pot observar com ha conservat les mides originals donades a dalt. Per desgast ha perdut alçada i per les inclemències ha perdut amplada del patí i l'ànima, però el cap ha romàs intacte en la seva amplada, encara que s'ha de dir que amb el fregament de les pestanyes de les rodes s'ha aplanat una de les seves cares.

En les últimes reparacions i canvis de via es va arribar a utilitzar via més alta, de RENFE i tirafons de RENFE per a la substitució, com es pot veure a la foto d'una travessa guardada per Ramón Piera (fill del que va ésser enginyer de la línia durant l'estància del SFG en EFE i FEVE.

tornillo de vía originaltraviesa, vista zenital

traviesa de perfil

Com es pot veure en la vista de perfil, la via portava una lleugera inclinació cap a l'interior, que feia que les pestanyes de les rodes guiéssin el vehicle de tal forma que finalment quedava centrat a la via. Les plaques de seient i els cargols de l'ultima època, i com es pot veure a la fotografia estan sobredimensionats per ésser més grans dels habituals en el SFG. De totes formes eren molt semblants, com es pot veure en la foto de sobre (esquerra) d'un cargol de via en molt mal estat.

 


Agulles

Els canvis de via tenien una tangent de 7 graus i una corba de 60 metres. Es van fabricar dos tipus de canvis de via diferents, el tipus A i el tipus B, un xic més llarg que el primer, sent el cor pràcticament igual en ambdós tipus.

Veure el disseny           Veure l'origiinal 

Nota: Les mides del canvi de via del tipus A, degut al mal estat de l'original poden no ser exactes per diferències d'apreciació meves.

Veure el disseny           Veure l'original


Dissenys originals del SFG, any 1890, foto de via d'Ignasi Griñón, dissenys de pàgina d'iGuadix.


 

Demand:

If you have information that may be interesting from a historical point of view and you can leave me, please send an email and we sill contact you. Proceed in the same way if the case was a precision, etymological or trnslation failure. This site has no connercial interest.