Traçat

Traçat

La vía del tren de Sant Feliu de Guíxols va paral·lela a la serra de les Gavarres, i la travessa per la depressió que forma el riu Ridaura. El perfil és molt planer, pero per evitar les muntanyes (i per tant ´fer túnels que farien car el pressupost), el seu traçat era sinuós, amb corbes de petit radi. El traçat constava de 82 corbes, 38 a dretes i 44 a esquerres. Del total del recorregut (39,1 km.), es feia en corba el 36% (uns 14 km.). Les corbes més nombroses estaven entre els 100 i 150 metres de radi.

Trazado del tren de San Feliu

Clicant sobre la foto es pot anar a un mapa interactiu en quès es pot fer zoom.


 

Demand:

If you have information that may be interesting from a historical point of view and you can leave me, please send an email and we sill contact you. Proceed in the same way if the case was a precision, etymological or trnslation failure. This site has no connercial interest.