Pasar al contenido principal

Vagons

vagón cerrado tipo M

Vagó tancat sèrie M

Composada per 16 vagons tancats de dos eixos M-121 a M-136. Van ser fabricats a Alemanya per M.A.G. entre 1891 (8), 1893 (5) i 1905 (3). Portaven dues finestres de guillotina i una porta corredissa a cada costat. S'utilitzaven per al trasllat de paquets, animals i productes peribles, especialment lleteres que es recollien pel camí a primera hora del matí.

Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Vagón góndola tipo N

Vagó de vores altes sèrie N

Amb una altura de testeros de 1,30 metres, les 8 unitats de la sèrie N, aquests vagons de dos eixos serien utilitzats per al transport de carbó, espato-fluor, sal, ciment i material d'obra, a part d'espart, fusta i suro. Van Ser construïts a Alemanya per M.A.G. en 1891 (4) i 1905 (4). Aquests vagons van arribar fins a la clausura de la línia i van tenir el seu final en 1970 per desballestado.

Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Vagón góndola tipo O

Vagó de vores mitjanes sèrie O

La sèrie O està composta per 4 vagons de dos eixos i vores mitges 301 a 304. L'altura de les seves testeros era de 0,60 metres. Van Ser fabricats a Alemanya per M.A.G. Aquesta sèrie, a part de ser utilitzada per als mateixos materials que el vagó de sèrie N, també van ser utilitzats per al transport de planxa de suro i barriques de vi.

Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

Vagón bordes bajos tipo P

Vagó de vores baixes sèrie P

Els vagons de la sèrie P eren de dos eixos, amb vores baixes de 20 cms. era la més nombrosa, composta de 41 vagons. Els 28 primers van ser fabricats per M.A.G. a Alemanya entre 1891 (12), 1893 (6) i 1905 (8), altres deu van ser fabricats a Barcelona per M.F.C. en 1920 i els tres restants per Construccions metàl·liques del Llobregat de Sallent. Eren els més versàtils per tenir les vores abatibles.

Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

Vagón plataforma serie R

Vagó plataforma sèrie R

Els vagons de la sèrie R, eren 4 vagons plataforma de dos eixos fabricats a Alemanya per M.A.G. en 1891. La seva principal utilització va ser el transport de troncs i peces de gran longitud (acoblant 2 o més vagons), es van utilitzar per al transport de tot tipus de mercaderies, com suro en planxa, sac o caixa, gàbies d'aus i fins i tot cotxes i carros.

Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

VAgón bogies tipo K

Vagó de bogies sèrie K

Els últims vagons en comprar-se van anar 17 de boges i vores altes, fabricats per la Societat Espanyola de Construcció Naval de Bilbao el 1925. Eren uns vagons construïts amb xassís metàl·lic, caixa de fusta i muntants metàl·lics que tenien dos portons de dues fulles en cada costat per a facilitar la càrrega i descàrrega de mercaderies. Cinc vagons de la sèrie van ser reconstruïts com vagons plataforma.

Foto pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Vagón grúa

Vagó grua

Un petit vagó de dos eixos fabricat a Alemanya per M.A.G. en 1891 va ser fabricat com grua per a servei auxiliar del tren. Podia aixecar unes 3 T. i el contrapès que duia era una espècie de vagoneta que es desplaçava per un carril solidari a la grua. Per a evitar que el vagó bolqués, duia unes pinces que s'ajustaven als carrils.

Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI