Pasar al contenido principal

Baixador de Llambilles

El baixador de Llambilles estava situat al quilòmetre 8,448 de la línia i ocupava un terreny irregular d'1.105 metres quadrats.
Només tenia la via general, i quatre edificis, tots situats al costat esquerre de la via. L'edifici de viatgers era idèntic al baixador de la Creueta, de només 47 metres quadrats.


Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

La estació és de tercera categoria, amb una superfície edificada de 72 metres quadrats, i estava construït de maçoneria i mahones amb teulada a dues aigües amb coberta de teula plana. Interiorment l'estació estava constituïda per una sala d'espera, taquilla, despatx del cap d'estació i la seva vivenda, composta per menjador. Cuina i tres habitacions. Al costat hi ha el típic edifici dels vàters que ocupava 17 metres quadrats característic per tenir una teulada a 4 aigües. Completava les instal·lacions un pou circular de 5 metres de fondo amb safareig annex.

Fotografia de Charles F. Firminger

Baixador de Llambilles en l'actualitat

El baixador de Llambilles en l'actualitat té una estafeta de correus al costat i pertany a l'Ajuntament, però es manté tancat al públic. Es troba a la confluència del passeig del Carrilet, per on passa la via verda del Carrilet II i la carretera del Forn. Està molt ben conservat i serveix de lloc de servei per als ciclistes de la via verda que tenen una font d'aprovisionament.

Com es pot veure a les fotos l'estació de Llambilles està totalment ben conservada, destaca fins i tot la conservació del pou. La nota curiosa la dóna que és l'única que té número de carrer. És el 14. Es nota que l'edifici de correus (de nova planta) ha intentat seguir els cànons arquitectònics de l'estació per no desentonar. No així l'edifici que es troba a la part posterior.

La via verda passa al davant, però al cap de poc es converteix en camí de terra. Certs afegits com les portes i finestres en vidre, el mobiliari públic i el fanal no corresponen a l'època, però es poden veure molt ben integrats a l'estació.

ruta verde

Plànol de la línia en el municipi de Llambilles