Pasar al contenido principal

Estació de Sant Feliu de Guíxols

La estació de Sant Feliu de Guíxols era la més important de la línia. Apart que fós l'orígen del ferrocarril, tenia tots els serveis del tren, els tallers, els dipòsits de locomotores I les oficines. Estava situada al kilòmetre 39.100 I ocupava un terreny de forma irregular de 8793 metres quadrats. Tenia divuit vies i 12 edificis, contant els dipòsits i tallers.

Mapa de la estación
Plànol pertanyent al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Cambio de la locomotora en Sant Feliu
Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

Estación de Sant Feliu en su inauguración
Foto pertanyent al fons de l'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols

Estación de Sant Feliu vista desde el haz de entrada del depósito de coches
Foto pertanynet a Allan M. Barnes © Bob Vice

Ya fuera de servicio, la estación vista desde la riera Tueda
Foto pertanyent a Jordi Rabell

Cocheras de las locomotoras con la SFG6 en su puerta
Foto pertanyent a Allan M. Barnes © Bob Vice

Locomotora nº 1 haciendo el cambio de lado del tren
Foto pertanyent a Charles F. Firminger

Carboneras y patio de mercancías
Foto pertanyent a Charles F. Firminger

Vista de los talleres desde el centro de la estación
Foto pertanyent a Charles F. Firminger

Locomotora 6 en el depósito
Foto pertanyent a Jean Paul Viennois

Parte del foso de la plataforma giratoria y edificio de gran velocidad
Foto pertanyent al fons d'ASAFEGI

L'estació era de primera categoria, amb molts edificis:

- L'edifici de viatgers, d'uns 310 metres quadrats de superfície tenia planta baixa, semi-soterrani I teulada a quatre aigües amb coberta de teula plana. Part de la seva façana donava a la riera Tueda I l'altra, on es trobava la entrada principal es trobava al carrer de Santa Teresa, al final d'una llarga escala des del carrer. L'interior de la planta baixa estava dividt en sala d'espera general, sala d'espera de 1a. classe, guixeta, despatx del cap d'estació, oficines de la companyia (vestíbul I 5 habitacions) i part de la vivenda del cap d'estació (3 habitacions i servei). El semi-soterrani al qual s'accedia per una escala, s'hi trobava dividit en un gran magatzem, la resta de la vivenda del cap d'estació (rebedor, menjador, cuina, rebost i lavabo) i un vestíbul de sortida a un petit hort, un pou circular amb rentador annexe i un galliner.

- Cotxera, que es trobava anexa a l'edifici de passatgers i prolongant el mateix, d'uns 310 metres cuadrat se superfície. Està realitzade amb un total de 14 pilars de fusta separats per parets d'obra i set encavallades de futa que suportaven una teulada de dues aigües de xapa galvanitzada. Al seu interior hi havia tres vies per guardar cotxes de passatgers, una caseta amb magatzem, serveis i cobert de paleta amb teula de xapa galvanitzada.

- Plataforma giratòria, que es trobava al final de la patja de vies que havia entre els dos edificis, el de Gran Velocitat i el de Petita Velocitat. Servia per donar la volta a les locomotores per que passessin d'un lloc a l'altre de la composició. La plataforma només tenia dues vies d'entrada per aqueta tarea, I era de moviment manual (moguda empenyent-la). 

- Edifici de facturació de mercaderies o petita velocitat (a l'edifici de passatgers li deien "de gran velocitat"), que es composava de despatx de facturació i diversos molls de càrrega. Té uns 315 metres quadrats de superfície i va ser construït d'obra i teulada a dues aigües realitzat amb coberta d'uralita. El seu interior estava dividit entre el despatx de mercaderies (composat de vestíbul i oficina), i el magatzem de petita velocitat format per una gran nau amb vies d'entrada de vagons. A continuació havia un moll cobert de 133 metres quadrats, fet amb dues parets d'obra, vuit pilars i sis encavallades de fusta, que suportaven una teulada a dues aigües de zapa galvanitzada i uralita. En un dels seus extrems s'hi trobava el despatx del Cap de vies i obres que consistia en una caseta de 12 metres quadrats, construida d'obra i teulada inclinada amb coberta de teula plana.

- Pati de mercaderies, situat a la part posterior dels edificis de petita velocitat amb quatre vies I una porta d'accés al carrer de Santa Teresa que permitia la entrada de carros i vehicles per a la càrrega I descàrrega I un moll descobert que, apart de servir per carregar i descarregar  simultàniament en tres vies consecutives, contenia la carbonera i la nau dels calorífers. La nau dels calorífers era un petit edifici de 12 metres quadrats amb un cobert annexe construït d'obra i amb teulada de teula fina inclinada a un costat.

Els tallers, que estaven dividits en quatre naus I estaven contaposats a la estació en la part que donava ala sortida cap a Girona, de cara a la muntanya. Les naus eres d'una sola planta I estaven dissenyades segons el seu ús:

- Tallers generals, el més important, de 340 metres quadrats de superfície I 7 metros d'altura, es va construir de  el más importante era el más importante, de 340 metros cuadrados de superficie y 7 metros de altura, se constuyó de mamposteria I obra vista I teulada de la que sobresortia un llanternó (per entrada de llum I sortida de fums), era a dues aigües amb coberta de teula plana. L'interior disposava de dues vies, una d'elles amb fossa de revissió I una complerta maquinária entre la que destacaven quatre torns, un dels quals estava adaptat a rodes i llantes del material. Totes les màquines del taller es movien mitjançant un sistema de transmissió que estava mogut per una màquina de vapor fixa, que en 1961 va ser substituïda per energia elèctrica.

- Edifici del taller de fusteria que tenia forma de L, era annexe als tallers generals, de 132 metres quadrats, construit de mamposteria I obra vista i teulada amb coberta d'uralita. Al seu interior hi havia una via amb fossa i contenia tots els estris necessaris per al manteniment del material mòvil i les instalacions.

- Seguint el mur que delimitava els terrenys de la esplanació de la estació s'hi trobava el magatzem de lubricants; un petit edifici de 25 metres quadrats, construit en 1907 d'obra I coberta de xapa galvanitzada que disposava de dos annexos, de teulada inclinada de teula fina amb els serveis.

- Taller de reparació i pintura, creat mer recentment, es trobava a l'altre costat de la via de sortida cap a Girona, de 117 metres quadrats de superfície. Es va construir d'obra amb teulat inclinat de teula àrab, disposava d'una via amb fossa. En la part de radera, en forma d'annexe es trobava l'edifici de lampistería, d'una sola planta i 17 metres quadrats de superfície.

- El tanc d'aigua que es trobava al costat dels tallers (i que avui dia escara hi es) i per davant del magatzem era la construcció que més sobre sortia de les edificacions i tallers.

 

Antigua postal de Sant Feliu Reparto de lecheras en un tren de mercancíasSalida del último tren hacia Gerona
les tres fotos d'autor desconegut pertanyents al fons de l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols

Estació de Sant Feliu de Guíxols en l'actualitat

La estació de Sant Feliu de Guíxols en la actualitat es el Col·legi CEIP L'Estació, a on s'han conservat la major part dels edificis de la antiga estació.

Edificio de los talleres de la estación de Sant Feliu con el tanque de agua en primer plano

Entrada del colegio y antigua estación

Vista de la entrada del colegio

Lateral de la estación desde la calle

El CEIP L'Estació es només un centre de formació infantil i primària, ha aprofitat el pati de vies per fer el pati del col·legi, inclús l'antic edifici on es tancaven els cotxes de passatgers es ara un pati cobert.

Exteriorment no han canviat molt els edificis, potser, lúnic canvi significatiu hagi estat el color blau de les finestres I portes, juntament amb els canvis interior per adecuar-los als usos del col·legi.

Una de les claus es que allò que abans era terreny ocupat per la Riera Tueda, ara es un carrer més, I ha quedat al nivel baix de la antiga estació, quedant molt proper a la resta de la ciutat el col·legi, que ara per ara ja s'hi troba al ben mig de Sant Feliu.
Totes les fotos d'aquest grup pertanyen a iGuadix

El antiguo muelle cubierto desde la calle luce aún las iniciales del tren

Dónde están ahora los árboles se paraban los trenes del SFG

Puerta lateral del colegio que entra al lugar dónde se encontraba la plataforma giratoria

 

Antiguo muelle cubierto

Playa de vías desde dentro del CEIP

Tanque de agua

Interior del muelle cubierto

Talleres

Puertas de entrada a los servicios, almacén y oficina

les sis fotos, pertanyen a Jose Maria Galindo


Plànol de la línia en el municipi de Sant Feliu de Guíxols

Plànol de Sant Feliu (cap a 1900)